Degustationspakete

Degustationspaket 
"VERS LE SUD"
Aktionpreisjetzt statt CHF 140.70

CHF 98.00

Degustationspaket 
"RÉSERVE DU PATRON"
Aktionpreisjetzt statt CHF 144.70

CHF 99.00

Degustationspaket 
"SAVEURS DE BOURGOGNE"
Aktionpreisjetzt statt CHF 195.40

CHF 135.00

Degustationspaket 
"MARCHESE DI CERIVO"
Aktionpreisjetzt statt CHF 164.50

CHF 115.00

Degustationspaket  "VIVA ESPAÑA"
Aktionpreisjetzt statt CHF 170.30

CHF 119.00